Spotkanie

Celem omówienia zakresu prac, oczekiwań i niezbędnych działań.

Pomiar

Wykonanie dokładnego opomiarowania i zapoznanie się z terenem.

Wycena

Bazując na udostępnionych danych, pomiarach oraz ustaleniach.

Współpraca

Po uzgodnieniu warunków i ich akceptacji przystępujemy do pracy.

 

 

Trzon działalności firmy mokbudplus związany jest z kompleksową obsługą budowy dróg, parkingów, chodników oraz placów w zakresie robót brukarskich.
Nasza oferta skierowana jest począwszy od inwestorów indywidualnych przez firmy prywatne, a skończywszy na instytucjach publicznych.

 

Czytaj więcej

DESIGN & KONCEPCJA

 

Każdy właściciel nowego domu staje przed dylematem
– jak zagospodarować otaczający teren?
Często, na końcowym etapie inwestycji, brakuje już pomysłów
i jasno określonej wizji, dotyczącej przyszłego kształtu strefy ogrodowej.
Aranżacja przestrzeni powinna być spójna z architekturą budynku, idealnie ją uzupełniać i podkreślać jej charakter.

 

Czytaj więcej

OPINIE INWESTORÓW

„… roboty zostały wykonane rzetelnie, z zachowaniem terminów na bardzo wysokim poziomie jakościowym …”

PREZYDENT MIASTA
Lucjusz Nadbereżny