Realizacje

2022 Stalowa Wola, Wymiana nawierzchni przed kościołem pw. Trójcy Przenajświętszej przy ul. Ofiar Katynia

2022 Stalowa Wola, Remont ogrodzenia przy PSP 4

2022 Stalowa Wola, Schody przy kortach tenisowych przy ul. Skoczyńskiego 3

2022

2022 Utwardzenie placu płytami drogowymi

2022

2022 Stalowa Wola, Modernizacja nawierzchni przy garażach na ul. Podleśnej

2022 Stalowa Wola, Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy ul. KEN 9

2022 Krawce, Budowa alejek na Cmentarzu Parafialnym

2022

2021 Stalowa Wola, Przebudowa drogi ul. Bocznej od Niezłomnych

2021 Stalowa Wola, Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Żeromskiego 8

2021

2021 Stalowa Wola, Budowa placu zabaw wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na osiedlu Karnaty

2020 Stalowa Wola, Zagospodarowanie terenu przy ul. Dmowskiego 12-19.

  

2020 Stalowa Wola, Remont placu manewrowego i miejsc postojowych Al. Jana Pawła II 1 i 3

2020 Stalowa Wola, Utwardzenie terenu ul. Poniatowskiego 32

2020 mokbudplus, Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 32 2020 mokbudplus, Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 32

2020 Stalowa Wola, Poprawa bezpieczeństwa terenów SKARPA

 

2019

2019

2019 Stalowa Wola, Remont chodników, placu manewrowego i miejsc postojowych ul. KEN 3

2019 Stalowa Wola, Remont zatoki parkingowej ul. Chopina 34

2019 Stalowa Wola, Otwarte Strefy Aktywności ul. Wojska Polskiego 15

2019 Stalowa Wola, Budowa placu zabaw ul. Podleśna 4

2019

2018 Stalowa Wola, ul. PCK 8, Zaprojektowanie i budowa zagospodarowania terenów przyblokowych

2018 Stalowa Wola, Centralny Plac Zabaw, ul. gen. L. Okulickiego

2017 Stalowa Wola Osiedle Hutnik

2017 Stalowa Wola ul. Okulickiego 28

 

2017 Stalowa Wola Osiedle Poręby – Budowa parkingu

2016 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 11

2016 Stalowa Wola, Drzewko solarne

2016 Stalowa Wola, ul. Grabskiego – Przebudowa skrzyżowania typu rondo

2016 Stalowa Wola – Rozwadów, ul. Dąbrowskiego

2015 Stalowa Wola, ul. Energetyków – Budowa parkingu